Do r. 2004

Zoznam rozhodujúcich projektov, ktoré boli vykonané pod menom Ing. Emil Jurkovič – I.S.R.K v rokoch 1995 – 2004 v spolupráci s Ing. Karol Puhovich – PISS. :

Občianska a bytová výstavba

Administratívna budova a bytový dom, Bratislava
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť po vydanie stavebných povolení
Klient : MISCHEK Slovakia s.r.o., Kopčianska 76, 851 00 Bratislava

Adaptácia objektu Šoltésovej 12, Bratislava
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť, výber zhotoviteľa a stavebný dozor
Klient : PROJEKT TEAM spol. s r.o., Bratislava

MERIUS a.s., Šoltésovej 12, Bratislava
Polyfunkčný objekt TATRACENTRUM, Bratislava
Činnosť : stavebný dozor
Klient : IC Interdisciplinäre Consuleneten ZT GmbH, Wien

MP REAL INVEST a.s., Vajanského náb. 7, 811 05 Bratislava
Podnikateľské centrum Zochova 6-8, Bratislava
Činnosť : stavebný dozor a inžinierska činnosť počas realizácie stavby, kolaudácie
Klient : EC Harris spol. s r.o., B GROUP a.s., Zochova 5, 811 02 Bratislava

EUROPEUM Business Center, Suché mýto 1, Bratislava
Činnosť : stavebný dozor
Klient : IC Interdisciplinäre Consuleneten ZT GmbH, Wien
Immoconsult s.r.o., nám. SNP 15, Bratislava

Priemyselné stavby a Čerpacie stanice PHM
Výrobno prevádzkový areál a sídlo firmy SYLEX s r.o., Bratislava
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť vo všetkých fázach projektu a stavebný dozor
Klient : MOLEX SLOVAKIA MANAGEMENT spol. s r.o., Mlynské Luhy 31, Bratislava

Výrobno prevádzkový areál JADA, Bratislava
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť po vydanie stavebných povolení
Klient : JADA s.r.o., Geologická 21, Bratislava

Čerpacie stanice pohonných hmôt CONOCO JET
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť, stavebný dozor a projektový manažment
Klient : CONOCO JET RETAIL DEVELOPMENT s.r.o., Lamačská 3, Bratislava

Administratívna budova B+S, Bratislava
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť a stavebný dozor
Klient : B+S Immobilienholding s.r.o., Bratislava

Rekonštrukcia a nadstavba objektu Eximbanky, Grosslingova, Bratislava
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť
Klient : NOVAARCH – Ing. arch. Prekop

Rekonštrukcia a nadstavba budovy Luxor, Štúrova 3, Bratislava
Činnosť : inžinierska činnosť po vydanie stavebných povolení
Klient : Kastor s.r.o., Bratislava

Prevádzkový areál a sídlo firmy WELLA, Bratislava
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť a stavebný dozor
Klient : Bonwell s.r.o., Bratislava

Výrobno prevádzkový areál firmy I+I PRINT, Bratislava
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť a stavebný dozor
Klient : I+I PRINT s.r.o., Bratislava

Výrobno prevádzkový areál GLAVERBEL, Bratislava
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť a stavebný dozor
Klient : Trenglav s.r.o., Trenčín

Rekonštrukcia a nadstavba budovy ALCATEL , Bratislava
Činnosť : inžinierska činnosť po vydanie stavebných povolení
Klient : G&D – Ing. arch Drobniak, MEOPTIS s.r.o. Bratislava

Výrobno prevádzkový areál MOLEX Slovakia a.s., Kechnec
Činnosť : Konzultačná činnosť
Klient : MOLEX SLOVAKIA a.s., Kechnec

Rekonštrukcia a nadstavba ubytovne ZST Dev. N. Ves, Bratislava
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť a stavebný dozor
Klient : Architektonická kancelária GaD Bratislava, ZST a.s., Tehelňa 2, Bratislava

Obytný súbor Slnečný dvor a podz. garáže Senec : Dostavba 63 b.j., Turecká ul.
Činnosť : Inžinierska činnosť – zmena územného rozhodnutia a stavebné povolenia
Klient : MICEN SLOVAKIA s.r.o., Kopčianska 76, Bratislava

Penzión Mlynská dolina, Bratislava
Činnosť : Inžinierska činnosť – zmena územného rozhodnutia a stavebné povolenia
Klient : Združenie FO

Novostavby :- Bratislava , Panónska cesta, Náklady : 36 mil. Sk, Realizácia : 2001
– Trenčín, ul. M.R. Štefánika, Náklady : 36 mil. Sk, Realizácia : 2003

Rekonštrukcie :
– Košice, Dargovských hrdinov Náklady : 15 mil. Sk, Realizácia : 2002
– Bratislava, Dúbravka Náklady : 12 mil. Sk, Realizácia : 2002
– Bratislava, Vrakuňa Náklady : 8 mil. Sk, Realizácia : 2003
– Bratislava, Pálenisko Náklady : 21 mil. Sk, Realizácia : 2004

Čerpacie stanice pohonných hmôt SLOVNAFT
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť a stavebný dozor
Klient : SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava

Novostavby :
– Trenčianske Teplice, Náklady : 32 mil. Sk, Realizácia : 2002
– Bratislava, Z. Bystrica, Náklady : 42 mil. Sk, Realizácia : 2003

Rekonštrukcie :
– Bratislava, Pod. Biskupice Náklady : 20 mil. Sk, Realizácia : 2002

Nadstavba administratívna budova B+S, Bratislava
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť a stavebný dozor
Klient : B+S Immobilienholding s.r.o., Bratislava

Prístavba a nadstavba objektu Štúrova 11, Bratislava
Činnosť : stavebný dozor a kolaudácia
Klient : združenie fyzických osôb

Rekonštrukcia budovy bývalého VUIS, Bratislava
Činnosť : inžinierska činnosť po vydanie stavebných povolení
Klient : G&D – Ing. arch. Drobniak

Rekonštrukcia a dostavba objektu filiálky SLSP a.s., Malacky
Činnosť : inžinierska činnosť po vydanie stavebných povolení
Klient : NOVAARCH – Ing. arch. Prekop

Nadstavba bytového domu Bagarova-Beňovského, Bratislava
Činnosť : inžinierska činnosť po vydanie stavebných povolení
Klient : MICEN s.r.o., Bratislava

Bytový dom Metodova ul.,Bratislava
Činnosť : inžinierska činnosť po vydanie územného rozhodnutia
Klient : Slovenská poľnohospodárska banka, a.s. Bratislava

Rekonštrukcia a dostavba areálu bývalého ZKŠ Trstín
Novostavba výrobnej haly AL konštrukcií
Činnosť : inžinierska činnosť po vydanie stavebných povolení
Klient : INGSTEEL s.r.o., Bratislava

Rekonštrukcia supermarketov Delvita
Mestá : Trenčín, Prievidza, Partizánske, Bratislava 2x
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť
Klient : G&D – Ing. arch. Drobniak , Delvita SK s.r.o., Bratislava

Administratívno prevádzkový areál MICEN, Bratislava
Činnosť : inžinierska činnosť po vydanie stavebných povolení
Klient : MISCHEK SLOVAKIA s.r.o., Bratislava