Spolupráca

So spoločnosťou trvalo spolupracujú nasledovné samostatne podnikajúce fyzické osobyktorým spoločnosť MADING s.r.o. poskytuje kompletný servis v rátanekancelárskych priestorovProfesijné zloženie spolupracujúcich vytvára komplexný tímktorý obsiahne všetky potrebné profesie na stavbe.

Bratislave s nami trvalo spolupracujú:

  • Ing. Ivan Puhovich
  • Bc. Jakub Jurkovič
  • Ing. Zuzana Prusenovská
  • Alena Stančíková
  • Mgr. Veronika Jurkovičová
  • Alena Jurkovičová

mimobratislavkých regiónoch s nami spolupracujú:

  • IngĽubica Bellová
  • Walter Sielberhorn