Do r. 2011

Priemyselný závod „G3 Facility“ Trnava
Činnosť: komplexná inžinierska činnosť, stavebný dozor
Klient: TK LOGISTICS I. s.r.o.

Montážna a skladová hala KÜSTER, Bratislava
Činnosť: komplexná inžinierska činnosť, stavebný dozor
Klient: DaK KÜSTER s.r.o.

Obytný a polyfunkčný komplex ORBIS Senec
Činnosť: bankový expert
Klient: SC SUNCITY, s.r.o.

Polyfunkčný komplex Hlboká 7, Bratislava, Bratislava
Činnosť: stavebný dozor, kolaudácia
Klient: Hlboká 7 s.r.o., Hlboká 7, Bratislava

Dátové centrum DATACUBE, Bratislava, Bratislava
Činnosť: inžinierska činnosť po SP
Klient: DCBA s.r.o.

Skladovacia hala a prevádzková budova, Račianska 66, Bratislava
Činnosť: inžinierska činnosť po SP
Klient: Skladovacia a.s.

Rekonštrukcia SOUS Ružinovská, Bratislava
Činnosť: komplexná inžinierska činnosť, stavebný dozor
Klient: Ružinovská s.r.o., Panenská 6, Bratislava

Parkovací dom pre TOWER 115, Bratislava
Činnosť: inžinierska činnosť po SP
Klient: J&T REAL ESTATE a.s., Lamačská 3, Bratisva

Bytový dom Brečtanová, Bratislava – Koliba
Činnosť : komplexná inžinierka činnosť, výber zhotoviteľa a stavebný dozor
Klient : 1. Brečtanová s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, WIEN SUD

Polyfunkčný objekt Letná-Hálkova, Bratislava
Činnosť: kompletná inžinierska činnosť, stavebný dozor, bankový dozor
Klient: Letna residence s.r.o., Šoltésovej 12, Bratislava

Obytný komplex EDEN PARK PROJEKT, Bratislava
Činnosť : komplexná inžinierka činnosť, výber zhotoviteľa, manažment,
stavebný dozor a stavebný expert pre financujúcu banku
Klient : EDEN PARK PROJECT s.r.o., Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava

Polyfunkčný objekt „Sladký dom“, Betliarska ul., Bratislava
Činnosť : komplexná inžinierka činnosť, výber zhotoviteľa a stavebný dozor
Klient : Sladký dom s.r.o., Alstrova ul. 202, 831 06 Bratislava

Obytný súbor Nové Slovany, Račianska ul., Bratislava
Činnosť : komplexná inžinierka činnosť, výber zhotoviteľa a stavebný dozor
Klient : 1. Račianska s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, WIEN SUD

Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba AB, Brnianska 49, Bratislava
Činnosť : komplexná inžinierka činnosť
Klient : RP Real s.r.o.,Radvanská 29, 811 01 Bratislava

Polyfunkčný objekt F&P, Panenská ul. Bratislava
Činnosť : komplexná inžinierka činnosť a stavebný dozor
Klient : F&P a.s., Dostojevského rad 19, 811 06 Bratislava

Polyfunkčný objekt AIRCRAFT, Ivanská cesta, Bratislava
Činnosť : komplexná inžinierka činnosť, výber zhotoviteľa a stavebný dozor
Klient : AIRCRAFT DIAGNOSTIK COMPANY s.r.o., Letisko M.R.Štefánika, Bratislava

Novostavba rezidencie Veľvyslanectva SRN v Bratislave, Bratislava
Činnosť : vedenia stavby, koordináciu nemeckých dodávateľov a stavebný dozor
Klient : GSA, ZWP, TOPOTEK 1 – Nemecko

Areál VISTEON Slovakia, Ilava
Činnosť : komplexná inžinierka činnosť a stavebný dozor
Klient : DCa park, s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 01 Bratislava, J&T REAL ESTATE

Energetické zabezpečenie zóny Ivánska cesta – Diaľnica D1
Činnosť : komplexná inžinierka činnosť a stavebný dozor
Klient : F&P a.s., Dostojevského rad 19, 811 06 Bratislava

Polyfunkčný objekt „CUBICON“, Staré Grunty, Bratislava
Činnosť : inžinierska činnosť od predproj. prípravy po vydanie stav. povolení
Klient : Architektonická kancelária G&D, Ing. arch. Gabriel Drobniak
SG Residential II, s.r.o., Zámocká 18, Bratislava, SEKYRA GROUP

Obytný súbor „SLNEČNICE“ Staré Grunty, Bratislava bytovka
Činnosť : inžinierska činnosť od predproj. prípravy po vydanie stav. povolení
Klient : Architektonická kancelária G&D, Ing. arch. Gabriel Drobniak

SG Residential II, s.r.o., Zámocká 18, SEKYRA GROUP
Činnosť : inžinierska činnosť od predproj. prípravy po vydanie stav. povolení
Klient : Architektonická kancelária G&D, Ing. arch. Gabriel Drobniak
SG Residential II, s.r.o., Zámocká 18, SEKYRA GROUP

Areál Carnitech/Marel s.r.o., Priemyselný park Nitra – sever
Činnosť : komplexná inžinierka činnosť, výber zhotoviteľa a stavebný dozor
Klient : Marel food system s.r.o., Novozámocká 22, Nitra,

Adaptácia objektu Štefánikova ul. č. 6 a Štefánikova ul. č. 6/A, Bratislava
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť, výber zhotoviteľa, stavebný dozor, koordinácia
špeciálneho zakladania a technológie automatického parkovacieho systému.
Klient : MERIUS a.s., Šoltésovej 12, Bratislava

Kika Bratislava I, Zóna Ivanská – Galvaniho – Vrakunská, Bratislava
Činnosť : stavebný dozor a inžinierska činnosť počas realizácie stavby, kolaudácie
Klient : RL – Lamda s.r.o., Kapitulská 15, Bratislava

Rekonštrukcia administratívnej budovy a interiéru, Bratislava
Činnosť : stavebný dozor
Klient : Bratislavský samosprávny kraj, Trnavská cesta 8/A, Bratislava

Rekonštrukcia a prístavba admin. budovy VšZP, Bratislava
Činnosť : inžinierska činnosti predprojektovej prípravy stavby po vydanie ÚR
Klient : Architektonická kancelária GaD Bratislava

Obytný súbor Karloveské Rameno, Bratislava
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť vo všetkých fázach projektu
Klient : Karloveské rameno, s.r.o., Lamačská cesta, 3, Bratislava

Obytný súbor „Za ihriskom“, Biely Kostol
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť, výber zhotoviteľa a stavebný dozor
Klient : BK Dvelopment, Kolárska 8, 811 06 Bratislava

Obytný súbor „Pod hájom“, Opoj – I. etapa stavby
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť,výber zhotoviteľa a stavebný dozor
Klient : Opoj investičná s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, WIEN SUD

Prestavba, nadstavba a prístavba výťahu, Bratislava
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť a stavebný dozor
Klient : ARIF s.r.o., Leškova 16, 811 08 Bratislava

Rodinný dom Bárdošova ul, Bratislava – Vinohrady
Činnosť : Inžinierska činnosť po vydanie stavebných povolení
Klient : Rezidencia Bardošova s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava

Obytný súbor Galvaniho, 3. etapa , objekt A, Bratislava – Ružinov
Činnosť : inžinierska činnosť počas realizácie stavby, manažment a stavebný dozor
a výkon činnosti stavebného experta pre financujúcu banku – SLSP
Klient : URBICOM a.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

Skladová hala a administratíva, Bratislava
Činnosť : výber zhotoviteľa, inžinierska činnosť počas realizácie stavby, stavebný dozor
Klient : 1. Lina, a.s., Hanulova 7, Bratislava

Areál VISTEON Slovakia, Priemyselný park Nitra – Sever, Nitra Drážovce
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť a stavebný dozor
Klient : Nitra park s.r.o., Lamačská cesta 3, Bratislava

Areál VISTEON Slovakia, Dubnica nad Váhom
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť a stavebný dozor
Stavebník : Dubnica park s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava

Priemyselný park Devínska Nová Ves – III. Etapa
Činnosť : komplexná inžinierka činnosť
Klient : J & T REAL ESTATE a.s., Lamačská cesta 4, 841 04 Bratislava

Dodávateľský park PSA Zavar/Trnava – II. etapa
Činnosť : komplexná inžinierka činnosť
Klient : Logistics development s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava

Dodáteteľský park PSA, Zavar – Trnava . I. etapa
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť
Klient : Trnavainvest dodávateľský park a.s., Hlavná 5, Trnava