Od r. 2012

Polyfunkčný súbor stavieb Klingerka 2
Činnosť: komplexná inžinierska činnosť
Klient: Kalos, s.r.o.

Polyfunkčný súbor stavieb Klingerka 3
Činnosť: komplexná inžinierska činnosť
Klient: Kalos, s.r.o.

Príprava infraštruktúry Košická ulica – Prístavná ulica – Plátenícka
Činnosť: komplexná inžinierska činnosť
Klient: Kalos, s.r.o.

Rázsochy Residence
Činnosť: inžinierska činnosť po vydanie územného rozhodnutia
Klient: Rázsochy Residence, a.s.

Technická infraštruktúra Zidiny – Pod Zečákom
Činnosť: inžinierska činnosť po vydanie územného rozhodnutia
Klient: MEDIAL CAPITAL, s.r.o.

Rozšírenia areálu ME-INPECTION
Činnosť: komplexná inžinierska činnosť
Klient: ME-Inspection SK, spol. s r.o.

NIDO2
Činnosť: stavebný dozor
Klient: Pri Kuchajde 2, s. r. o.

NIDO1
Činnosť: stavebný dozor
Klient: Pri Kuchajde, s.r.o.

Rekonštrukcia a obnova objektu – Diagnostické pracoviská SVaLZ
Činnosť: stavebný dozor
Klient: CYTOPATHOS REAL s.r.o.

Rod. Dom v Horskom parku, Bratislava
Činnosť: stavebný dozor
Klient: súkromný investor.

VILA Y, Bratislava
Činnosť: stavebný dozor
Klient: MERIUS a.s.

Polyfunkčný komplex Polianky, Bratislava
Činnosť : inžinierska činnosť od predproj. prípravy po vydanie stav. povolení
Klient : Jannis s. r. o.

Projekt HÁJPARK Kutlíkova, Bratislava
Činnosť : inžinierska činnosť od predproj. prípravy po vydanie stav. povolení
Klient : Imagine Development s.r.o.

Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY V. BUSINESS, Bratislava
Činnosť : inžinierska činnosť od predproj. prípravy po vydanie stav. povolení
Klient : Menolli, s.r.o.

Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY – II. ETAPA,
Administratívna budova PANORAMA CITY II. BUSINESS, Bratislava
Činnosť : inžinierska činnosť od predproj. prípravy po vydanie stav. povolení
Klient : Wendel, s.r.o.

Bytový dom Fuxova, Bratislava
Činnosť : inžinierska činnosť od predproj. prípravy po vydanie stav. povolení
Klient : Fuxton, s.r.o.

Technická infraštruktúra Fuxova, Bratislava
Činnosť : inžinierska činnosť od predproj. prípravy po vydanie stav. povolení
Klient : Fuxton, s.r.o.

Obchodné centrum Bosákova, Bratislava
Činnosť : inžinierska činnosť od predproj. prípravy po vydanie stav. povolení
Klient : Fuxton, s.r.o.

Bory Home I., Bratislava
Činnosť : inžinierska činnosť od predproj. prípravy po vydanie stav. povolení
Klient : Bory, a.s.

Administratívna budova Ružinov, Bratislava
Činnosť : inžinierska činnosť od predproj. prípravy po vydanie stav. povolení
Klient : Sunsize, a.s.

Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY – I. ETAPA, Bratislava
Činnosť : komplexná inžinierska činnosť
Klient : Pribinova 25, J&T REAL ESTATE

Montážno-prevádzkový areál SYLEX – II. etapa, Bratislava
Činnosť: komplexná inžinierska činnosť, výber zhotoviteľa, stavebný dozor
Klient: Sylex, s.r.o.

Sídlo spoločnosti ME-Inspection, Bratislava
Činnosť: inžinierska činnosť, výber zhotoviteľa, stavebný dozor
Klient: ME-Inspection SK, spol. s.r.o.

DECATHLON BORY – Lamačská brána, Bratislava
Činnosť: inžinierska činnosť, výber zhotoviteľa, stavebný dozor
Klient: White house s.r.o.

MEINL RESIDENCE, Bratislava
Činnosť: komplexná inžinierska činnosť, stavebný a bankový dozor
Klient: MEINL RESIDENCE s.r.o.

Arboria park Veterná – Obytný súbor Zátvor II. Trnava
Činnosť: komplexná inžinierska činnosť, bankový expert
Klient: Arboria Veterná s.r.o., SFA 2006 s.r.o.

Obchodné centrum TRNAVA PARK, Trnava
Činnosť : inžinierska činnosť od predpro. prípravy po vydanie stav. povolení
Klient : GFI studio s.r.o, Investor : Property developmant, a.s.

Polyfunkčný bytový dom 29. augusta, Bratislava
Činnosť : inžinierka činnosť po SP
Klient : 1. Staromestská s.r.o., WIEN SUD
Stav : výber zhotoviteľa

Južné mesto – zóna C1 – 2. etapa
Činnosť: stavebný dozor
Klient: CRESCO GROUP a.s.

Polyfunkčné centrum Aircraft, Bratislava
Činnosť: komplexná inžinierska činnosť, stavebný dozor
Klient: Aircraft Diagnostik Company s.r.o., Letisko M. R. Štefánika, Bratislava